ویژگی‏ها و محتوا:

دروس ارائه شده: فیزیک، شیمی، زیست، زمین و کارگاه ادبیات

سه مرحله مشاوره گروهی

7 مرحله آزمون شبیه ساز تیزهوشان

آزمون ها وکوئیزهای کلاسی

پشتیبانی فردی دانش آموز بصورت مستمر

ارائه منابع آموزشی که شامل کتابهای کمک آموزشی تیزهوشان می‏باشد.

روز و ساعت برگزاری دوره:

پنجشنبه ها از ساعت 15:00 الی 18:15

شروع و پایان دوره:

شروع دوره: نیمه دوم مهرماه

اتمام دوره: اردیبهشت 98

طول دوره:

42 جلسه آموزشی 90 دقیقه ای در 21 روز

مطالب مرتبط ...