بستن منو

img news tabric konkor93قبولي پرتعداد دانش آموزان دبيرستان حنانه (وابسته به مركز رويش استعدادهاي جوان) در كنكور سراسري و پذيرش ايشان در دانشگاه هاي صنعتي شريف، تهران، علم و صنعت، شهيد بهشتي، علامه طباطبايي، خوارزمي و ديگر دانشگاه هاي معتبر كشور راه به تمامي اين عزيزان، خانواداه هاي محترم ايشان و دبيران زحمتكش دبيرستان تبريك عرض مي نماييم.

به اميد موفقيتهاي آتي

مطالب مرتبط ...