بستن منو

 

جهت دانلود دستورالعمل آزمون ورودی دبيرستان های دوره های اول ودوم متوسطه و هنرستا ن های فنی و حرفه ای نمونه دولتی سال تحصیلی   97-96    اینجا   کلیک کنید.
واحد آموزش و ارزیابی مرکز رویش استعدادهای جوان

مطالب مرتبط ...