بستن منو

 

 img tasliat

با نهایت تاسف، درگذشت مادر گرامی سرکار خانم منظم (معاون آموزشی سابق سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و مدیر آموزشی دبیرستان های قیاس) را به ایشان تسلیت عرض می نماییم.

مرکز رویش استعدادهای جوان

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط ...