بستن منو

کتاب « کی بهتر از شما ؟! » با موضوع مشاوره و هدایت تحصیلی دانش آموزان و آشنایی بیشتر والدین با این مقوله، توسط دکتر علی هنرمند تالیف و توسط انتشارات موسسه رویش استعدادهای جوان به چاپ رسید.

این کتاب به صورت تخصصی و به زبان ساده به بررسی شرایط و مشکلات مختلف دانش آموزان و والدین آنها، در طی مراحل مختلف تحصیل و یادگیری پرداخته و به ارائه راه حل های کارآمد می پردازد.

 

 

 

مطالب مرتبط ...