بستن منو

صفحه 1 از 2

فرم تقاضای همکاری اداری (کارمند)
 1. توجه : کلیه اطلاعات بصورت فارسی تکمیل گردد.(تکمیل موارد ستاره دار * ضروری است.)
 2. نام و نام خانوادگی (*)
  ورودی نامعتبر
 3. نام پدر (*)
  ورودی نامعتبر
 4. کد ملی ده رقمی (*)
  ورودی نامعتبر
 5. شماره شناسنامه (*)
  ورودی نامعتبر
 6. تاریخ تولد
  / / ورودی نامعتبر
 7. محل تولد (*)
  ورودی نامعتبر
 8. وضعیت تاهل (*)
  ورودی نامعتبر
 9. تلفن ثابت (باکدشهر) (*)
  ورودی نامعتبر
 10. تلفن همراه (*)
  ورودی نامعتبر
 11. پست الکترونیکی (ایمیل)
  ورودی نامعتبر
 12. آدرس محل سکونت (*)
  ورودی نامعتبر
 13. رشته تحصیلی (*)
  ورودی نامعتبر
 14. آخرین مدرک تحصیلی (*)
  ورودی نامعتبر
 15. محل اخذ (*)
  ورودی نامعتبر
 16.  
 1. سوابق مربوط به فعالیتهای اداری
 2. نام مرکز فعالیت
  ورودی نامعتبر
 3. تلفن مرکز فعالیت
  ورودی نامعتبر
 4. مدت همکاری
  ورودی نامعتبر
 5. نوع فعالیت و شرح آن
  ورودی نامعتبر
 6. ________________________________________________________________________________________________________________
 7. نام مرکز فعالیت
  ورودی نامعتبر
 8. تلفن مرکز فعالیت
  ورودی نامعتبر
 9. مدت همکاری
  ورودی نامعتبر
 10. نوع فعالیت و شرح آن
 11. ________________________________________________________________________________________________________________
 12. نام مرکز فعالیت
  ورودی نامعتبر
 13. تلفن مرکز فعالیت
  ورودی نامعتبر
 14. مدت همکاری
  ورودی نامعتبر
 15. نوع فعالیت و شرح آن
  ورودی نامعتبر
 16. ________________________________________________________________________________________________________________
 17. مهارتهای کار با رایانه (*)
  یک یا چند مورد را انتخاب نمایید.
 18. سایر مهارتها و توانمدیهای خود را به اختصار در ذیل درج فرمایید.
 19. ورودی نامعتبر
 20. ________________________________________________________________________________________________________________
 21. (*)
     بازآوریورودی نامعتبر
  کدی را که مشاهده می فرمایید به درستی وارد نمایید.