بستن منو

صفحه 1 از 2

فرم تقاضای همکاری آموزشی (تدریس)
 1. توجه : کلیه اطلاعات بصورت فارسی تکمیل گردد.(تکمیل موارد ستاره دار * ضروری است.)
 2. نام و نام خانوادگی (*)
  ورودی نامعتبر
 3. کد ملی ده رقمی (*)
  ورودی نامعتبر
 4. نام پدر (*)
  ورودی نامعتبر
 5. شماره شناسنامه (*)
  ورودی نامعتبر
 6. تاریخ تولد
  / / ورودی نامعتبر
 7. محل تولد (*)
  ورودی نامعتبر
 8. وضعیت تاهل (*)
  ورودی نامعتبر
 9. تلفن ثابت (باکدشهر) (*)
  ورودی نامعتبر
 10. تلفن همراه (*)
  ورودی نامعتبر
 11. پست الکترونیکی (ایمیل)
  ورودی نامعتبر
 12. آدرس محل سکونت (*)
  ورودی نامعتبر
 13. رشته تحصیلی (*)
  ورودی نامعتبر
 14. آخرین مدرک تحصیلی (*)
  ورودی نامعتبر
 15.  
 1. محل اخذ (*)
  ورودی نامعتبر
 2. سوابق مربوط به فعالیتهای آموزشی از قبیل تدریس یا تالیف تست، طراحی سوال و...
 3. نام موسسه
  ورودی نامعتبر
 4. تلفن موسسه
  ورودی نامعتبر
 5. مدت همکاری
  ورودی نامعتبر
 6. نوع فعالیت و شرح آن
  ورودی نامعتبر
 7. ________________________________________________________________________________________________________________
 8. نام موسسه
  ورودی نامعتبر
 9. تلفن موسسه
  ورودی نامعتبر
 10. مدت همکاری
  ورودی نامعتبر
 11. نوع فعالیت و شرح آن
 12. ________________________________________________________________________________________________________________
 13. نام موسسه
  ورودی نامعتبر
 14. تلفن موسسه
  ورودی نامعتبر
 15. مدت همکاری
  ورودی نامعتبر
 16. نوع فعالیت و شرح آن
  ورودی نامعتبر
 17. ________________________________________________________________________________________________________________
 18. درصورت داشتن سابقه تالیف، نام کتاب یا کتب مربوطه همراه با نام انتشارات را ذکر فرمایید.
 19. ورودی نامعتبر
 20. ________________________________________________________________________________________________________________
 21. متقاضی تدریس در (*)
  یک یا چند مورد را انتخاب نمایید.
 22. متقاضی تدریس (*)
  یک یا چند مورد را انتخاب نمایید.
 23. ________________________________________________________________________________________________________________
 24. (*)
     بازآوریورودی نامعتبر
  کدی را که مشاهده می فرمایید به درستی وارد نمایید.