بستن منو


eftetah dabestan qias thumbبه اطلاع رساند:

پس از سالها افتخارآفرینی آموزشگاههای تخصصی تیزهوشان و دبیرستانهای دوره اول و دوم قیاس، اینک دبستان قیاس در منطقه 6 افتتاح شد.
 

eftetah dabestan qias

 

دبستان دخترانه ...
دبستان دخترانه قیاس دبستان دخترانه قیاس
دبستان دخترانه ...
دبستان دخترانه قیاس دبستان دخترانه قیاس
دبستان دخترانه ...
دبستان دخترانه قیاس دبستان دخترانه قیاس
دبستان دخترانه ...
دبستان دخترانه قیاس دبستان دخترانه قیاس
دبستان دخترانه ...
دبستان دخترانه قیاس دبستان دخترانه قیاس
دبستان دخترانه ...
دبستان دخترانه قیاس دبستان دخترانه قیاس
دبستان دخترانه ...
دبستان دخترانه قیاس دبستان دخترانه قیاس
دبستان دخترانه ...
دبستان دخترانه قیاس دبستان دخترانه قیاس
دبستان دخترانه ...
دبستان دخترانه قیاس دبستان دخترانه قیاس

 

 

 

مطالب مرتبط ...