بستن منو


mehr96 qias thumbدر آغاز سال تحصیلی، دانش آموزان مدارس قیاس (دبستان دخترانه، دبیرستان متوسطه اول دخترانه و دبیرستان متوسطه دوم دخترانه) نیز با شور و اشتیاق فراوان، با توکل به خداوند متعال، سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.
گزارش تصویری از آیین بازگشایی مدارس وابسته به مرکز رویش استعدادهای جوان (قیاس)
 


بازگشایی مدارس-...
بازگشایی مدارس-مهر 96 بازگشایی مدارس-مهر 96
بازگشایی مدارس-...
بازگشایی مدارس-مهر 96 بازگشایی مدارس-مهر 96
بازگشایی مدارس-...
بازگشایی مدارس-مهر 96 بازگشایی مدارس-مهر 96
بازگشایی مدارس-...
بازگشایی مدارس-مهر 96 بازگشایی مدارس-مهر 96
بازگشایی مدارس-...
بازگشایی مدارس-مهر 96 بازگشایی مدارس-مهر 96
بازگشایی مدارس-...
بازگشایی مدارس-مهر 96 بازگشایی مدارس-مهر 96
بازگشایی مدارس-...
بازگشایی مدارس-مهر 96 بازگشایی مدارس-مهر 96
بازگشایی مدارس-...
بازگشایی مدارس-مهر 96 بازگشایی مدارس-مهر 96
بازگشایی مدارس-...
بازگشایی مدارس-مهر 96 بازگشایی مدارس-مهر 96

 

 

 

مطالب مرتبط ...