كسب رتبه هاي زير ١٠٠٠ در كنكور ١400 توسط افتخار آفرينان قياسكسب رتبه هاي زير ١٠٠٠ در كنكور 1400 توسط افتخار آفرينان مجتمع آموزشی قیاس را به دانش آموزان و اولیای محترم ایشان تبریک عرض می نمائیم.

 


چاپ